เหม็นยางอุดร | www.taladdee.club 

เหม็นยางอุดร

ลงประกาศเมื่อ 13 พ.ค. 2560 อัพเดทล่าสุด 13 พ.ค. 2560 17:24:01 น. เข้าชม 134 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

ยางพารา ยางพารา เป็นไม้ยืนต้น มีถิ่นปรากฏเขตลุ่มน้ำแอมะซอน แว่นแคว้นบราซิลและมณฑลเปรู ทวีปอเมริกาใต้ โดยชาวพื้นเมืองเอื้อนว่า "เกาชู" (cao tchu) แปลว่า ต้นไม้ร้อง จนกระทั่งปี พ.ศ. 2313 (ค.ศ. 1770) โจเซฟ พรีสต์ลีย์ พบว่ายางสามารถนำมาสบประมาทดำของดินสอได้ จึงเอื้อนว่ายางลบหรือตัวลบ (rubber) ซึ่งเป็นคำยากใช้ในแว่นแคว้นประเทศอังกฤษและแว่นแคว้นเนเธอร์แลนด์แค่นั้น ส่วนกลางของการเพาะปลูกและซื้อขายยางในอเมริกาใต้แต่โบราณอยู่ที่รัฐปารา (Pará) ของแว่นแคว้นบราซิล ยางชนิดนี้จึงชื่อดัง***่เรียกว่า ยางพารา พันธ์ยางพาราเหม็นยางอุดรธานี หลักในการออกเสียงใช้ชนิดยาง เพราะว่าผลผลิตน้ำยางหรือเนื้อไม้ที่ได้จากการปลูกยางจะมากน้อยพ่างใดนั้น จะขึ้นกับวัตถุ 3 ประการ คือ พันธุ์ สภาพโอบล้อม และการปรับตัวของตระ***ลเข้ากับสภาพแวดล้อมนั้น ๆ ดังนั้นการจะพิพากษ์ใจว่าจะลงคะแนนเสียงปลูกยางประเภทใดนั้น ควรถือมั่นหลักการว่าจะต้องเป็นชนิดที่ให้พืชผลอุตดมและมีความควรสมกับสภาพห้อมล้อมในพื้นที่ของชาวไร่ชาวนาผู้ปลูก ซึ่งควรมีการวิเคราะห์ตามขั้นตอน ดังนีเหม็นยางอุดร 1. สังเกตว่าภูมิประเทศปลูก มีสภาพแวดล้อมใดที่ไม่สมสม เป็นข้อคับแคบที่มีความร้ายแรงมากน้อยพางใด รอบรู้แก้ปัญหาได้หรือไม่ และส่งผลปะทะต่อการให้ผลิตกรรมมากน้อยเพียงใด เช่น เป็นทำเลที่ตั้งที่มีการระบาดของโรคใดสาหัส เขตที่มีลมแรง หรือภูมิประเทศมีความลาดชันสูง หน้าดินตื้น เหม็นยางอุดรธานี 2. สังเกตรูปพรรณสัณฐานประจำกลุ่มแต่ละจำพวกจากเอกสารคำแนะนำเหม็นยางอุดรธานีพันธุ์ยางของสถาบันวิจัยยาง โดยเนื้อๆสัณฐานที่วิกลต่อสภาพแวดล้อมที่เป็นข้อเล็กแล้วคัดลงคะแนนเสียงชนิดที่ทำเป็นปลูกในทำเลที่ตั้งนั้น ๆ ได้ 3. เรียงลำดับที่ของกลุ่มที่ให้พืชผลสูงจากงานพิมพ์คำสั่งสอนชนิดยาง แล้วลงคะแนนเสียงพันธุ์ที่ให้ผลิตกรรมดีเลิศยอมรับว่าเป็นกลุ่มที่เหมาะสมเหตุด้วยปลูกในตำแหน่งที่ตั้งดังบอก วัตถุเหม็นยางอุดรธานีสภาพโอบล้อมที่นำมาใช้เป็นข้อสังเกตในการเลือกประเภทยาง สภาพแวดล้อมของการปลูกยาง จะรวมทั้งการเขตชาวไร่ชาวนารม และสภาพโอบในภูมิประเทศปลูก ซึ่งการชาวนารมตั้งแต่การปลูกถึงการกรีดเก็บเกี่ยวพันผลิตกรรมยางนั้น เป็นสิ่งของที่เก่งเกลาและแปรได้ ดังนั้นเกษตรกรจึงควรบำเพ็ญตามคำแนะนำเพื่อรังสรรค์ผลจบสิ้นในการปลูกยาง ส่วนสภาพแวดล้อมในพท.ปลูกจัดเป็นปัจจัยขู่หรือสิ่งของที่ขัดสนทางลงคะแนน แต่งและเปลี่ยนแปลงได้ยาก แต่มีอำนาจต่อการให้ผลิตผล ดังนั้นการคัดลงคะแนนเสียงตระ***ลยางจึงต้องนำวัตถุปัจจัยนี้ มาใช้ในการพิจารณาการคัดเลือกกลุ่มยางปลูก ดังนี้ 1. เหม็นยางอุดรดินและสภาพตำแหน่งที่ตั้ง ชนิดและทรัพย์สมบัติของดิน ดินแต่ละชนิดจะมีเงินทางเคมี และกายภาพที่แตกต่างกัน เป็นเหตุให้ มีความพอเหมาะสมต่อการปลูกยางแตกต่างกัน กลุ่มยางบางชนิดให้ผลเก็บเกี่ยวได้ดีในดินที่มี ความอุดมดีพร้อมสูง แต่เมื่อนำไปปลูกในดินที่มีความอุดมสมบรูณ์ของดินต่ำ ผลเก็บเกี่ยว ลดลงหรือมีการผันลักษณะของจำพวก ในขณะที่บางกลุ่มการให้ผลิตผลไม่ แปรไปตามสภาพแวดล้อมมากนัก ดังนั้นจึงจำต้องรู้ว่าดินที่ปลูกมีความอุดม สมบูรณ์แบบมากน้อยพางใดและสะสางได้หรือไม่ ในกรณีที่แต่งไม่ได้ควรคัดเลือกชนิดยาง ใดที่สมควรสมกับพื้นที่ปลูก เช่น การปลูกยางในสภาพพื้นที่ที่มีสัณฐานเป็นดินเหนียวหนืด มี การถ่ายน้ำเลว ควรเลือกปลูกจำพวกยางที่มีทรงพุ่มเล็กหรือปานกลาง ความลึกของหน้าดิน โดยปกติต้นยางใคร่ดินที่มีหน้าดินลึกมากกว่า 1 เมตร สำหรับให้ รากสามารถยึดเกาะได้ดุจคงที่ การปลูกยางในตำแหน่งที่ตั้งที่หน้าด้านดินตื้น จะทำให้ต้นยาง โค่นล้มง่าย ดังนั้นการปลูกยางในภูมิประเทศดังกล่าว ควรจะคัดเลือกจำพวกยางที่มีทรงพุ่มเล็กหรือ ปานกลาง แตกกิ่งเทียบเท่า ระดับน้ำใต้พิภพ ในสภาพพื้นที่สมควรสมสำหรับการปลูกยาง เกรดน้ำใต้ดินควรลึกไม่น้อย กว่า 1 เมตร แต่มียางบางชนิดที่ชาวไร่ทำได้เลือกปลูกได้ ความลาดชันของทำเลที่ตั้ง ชนิดยางโดยทั่วถึงไม่เหมาะสมสมที่จะนำไปปลูกในทำเลที่ตั้งลาดชันมาก สูงกว่า 16 องศา เช่น พท.เป็นควนเขา ด้วยเหตุว่าจะเป็นเหตุให้ต้นยางโน้มโยก เนื่องด้วยแตกกิ่ง และทรงพุ่มในตำแหน่งสูง ทำให้ต้นยางโค่นล้มได้ง่าย ดังนั้นยางบางชนิดจึงไม่ควรสม เพราะว่าปลูกในพท.ลาดชัน แต่มียางบางตระ***ลสมสมหรือพอจะปลูกได้ ในสภาพพท. ดังอื้น 2. เหม็นยางอุดรธานีโรค ในแต่ละเขต ชนิดและความดุเดือดในการระบาดของโรค จะแตกต่างกันออกไป ตามสภาพ ที่สมสมต่อการแพร่ขยาย ดังนั้นก่อนที่จะปลูกยางควรจะศึกษาและพิจารณาดูก่อนว่า มีโรคอะไร ระบาดบ้าง กระจัดกระจายอยู่ในขั้นดุเด็ดเผ็ดมันมากน้อยพางใด เพื่อที่จะได้ลงความเห็นใจออกเสียงประเภทยางที่ต้านทาน โรคนั้นๆได้ถูกต้อง 3. เหม็นยางอุดรธานีความดุเดือดของลม ลมเป็นสาเหตุเอ้ของการฉีกขาด การหักโค่นและถอนรากของต้นยาง ในพื้นที่ปลูกยางที่มีความแรงของลมยิ่งกว่า 62 กม.ต่อมหุรดี (8 beavfort scale) เป็นระยะเวลาหลายวันในแต่ละปี ยอมรับว่าเป็นพท.ที่เสี่ยงโชคต่อความเสียหายที่เกิดจากลมได้ แต่โดยทั่วๆ ไปแล้วในเขตปลูกยางของแว่นแคว้นไทยความแรงของลมที่เกิดขึ้นตามปกติจะมีผลเป็นเหตุให้ต้นยางเสียหายเล็กน้อย ล้มเลิกทำเลที่ตั้งในบางจังหวัดของภาคใต้ เช่น ตรัง ภูเก็ต และบางจ.ในภาคสุริยาออกเฉลียงเหนือ เช่น พระสุเรนทร์ จังหวัดสกลนคร นครพนม ไข่มุก จังหวัดอุดรธานี และอุบลราชธานี ที่มีความดุเดือดของลมในระดับปานกลาง อาจจะทำเอาต้นยางเสียหายได้ ดังนั้นการคัดเลือกตระ***ลยางปลูกในภูมิประเทศบุรีต่าง ๆ หมู่นี้ต้องวิเคราะห์คัดเลือกพันธุ์ที่ต้านทานลมได้ดี ลักษณะเสมอพันธ์ ลักษณะเป็นนิตย์พันธุ์ที่จะต้องนำมาดูควบคู่กับสภาพโอบ เหตุด้วยใส่ไฟเหมาะสมใน การจดตระ***ลยางที่จะปลูกมีหลายอย่าง เช่น 1.เหม็นยางอุดร ผลผลิต การวิเคราะห์ผลิตผลว่าดีมากน้อยแค่ใดจะพินิจเป็นช่วงตามอายุของการเปิดกรีด แนวโน้มของการเพิ่มให้และลดในช่วงอายุและฤดูต่าง ๆ กล่าวคือ ผลิตกรรมในช่วง 2 ปีแรกหลังเปิดกรีด ซึ่งเป็นช่วงต้นของการเก็บผลิตกรรมยางบางชนิด อาจจะให้ผลเก็บเกี่ยวต่ำในช่วงแรกแต่ระยะต่อมาให้ผลผลิตสูงได้ ผลิตผลในช่วง 3 –10 ปีหลังเปิดกรีดเป็นช่วงที่ต้นยางให้พืชผลได้ดี ยอมรับว่าเป็นช่วงหลักในการได้รับผลชดใช้จากการปลูกยาง ผลิตภัณฑ์ในช่วงผลัดใบ การกรีดยางในช่วงผลัดใบเป็นช่วงทีมีวันกรีดเต็มที่ด้วยเหตุว่าไร้เครื่องกีดขวางจากฝน ควรจะเป็นพันธุ์ที่ผลิตผลลดลงไม่มากนักในช่วงนี้ แต่แบบไรก็ตามกสิกรควรจะงดกรีดยางในช่วงที่ต้นยางผลิใบอ่อน เนื่องด้วยจะทำเอากระทบกระเทียบต่อการให้ผลิตผลและการเจริญเติบใหญ่ของต้นยางในระยะต่อมาผลเก็บเกี่ยวขณะใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง ควรเป็นชนิดที่เติมให้พืชผลได้มากจนถึงมีการใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง 2. เหม็นยางอุดรธานีการเติบใหญ่เจริญเติบโตของต้นยาง พันธุ์ยางที่มีการเติบโตเติบโตเร็วในระยะก่อนเปิดกรีดก็หมายถ้าหากว่าจะได้รับผลชดใช้เร็วขึ้น ส่วนการเติบโตเจริญระยะระหว่างกรีดจะเนื่องพันกับการให้พืชผลเติมในระยะต่อมา ดังนั้นการโตขึ้นเจริญเติบโตจึงต้องพิจารณาทั้งก่อนและระหว่างกรีด 3.เหม็นยางอุดร ขนาดของทรงพุ่ม ตระ***ลยางแต่ละชนิดจะมีประเภทการแตกกิ่งและขนาดทรงพุ่มที่แตกต่างกัน ซึ่งจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการหมายไว้ระยะปลูก โดยพันธุ์ยางที่มีรูปพรรณสัณฐานการแตกกิ่งเป็นมุมกว้างและทรงพุ่มมีขนาดใหญ่ ไม่ควรใช้ระยะปลูกระหว่างต้นชิด 4. เหม็นยางอุดรธานีความหนาปก ปกจัดเป็นส่วนที่ประธานของต้นยาง ด้วยเหตุว่าเป็นแหล่งให้ผลิตผลโดยตรง ต้นยางควรมีความหนาความพอเหมาะสมที่เหมาะสมสมทั้งเปลือกไม้เดิม (ถัวเฉลี่ย 6.0 – 6.5 มม. ในระยะเปิดกรีด) และกาบงอกใหม่ สำหรับเปลือกไม้งอกใหม่ควรดูความไวในการงอกต่อเรือ (เฉลี่ย 5.7 – 6.2 มม. ในปีกรีด ที่ 3) เนื่องจากมีความสัมพันธ์ต่อหน้ากับรอยแผลกรีด ตามปกติจำพวกยางที่กาบบางในเวลากรีดมักจะเกิดบาดลึกถึงเนื้อไม้ได้ง่าย 5. เหม็นยางอุดรรอยแผลกรีด การเกิดรอยแผลจากการกรีดยางลึกถึงเนื้อไม้ในยางแต่ละกลุ่มจะแสดงความเสียหายแตกต่างกัน บางพันธุ์จะแสดงความเสียหายดุเดือดจนไม่รอบรู้กลับมากรีดซ้ำได้อีก แต่บางจำพวกอาจจะไม่ดุเด็ดเผ็ดมันมากนัก 6.เหม็นยางอุดรธานี ความรับมือโรค โรคที่เด่นที่เกี่ยวข้องกับการปลูกยาง คือ โรคใบร่วง ใบจุด เส้นดำ และราสีชมพู ดังนั้นควรลงคะแนนเสียงจำพวกที่ต้านทานโรคที่ระบาดดุเด็ดเผ็ดมันในเขตปลูกให้ถูกต้อง ความจัดการลม ลักษณะทรงพุ่มและความแข็งแรงของเนื้อไม้ เป็นสิ่งที่เกี่ยวโยงข้องสำคัญต่อการกำราบลม ตามปกติรูปร่างทรงพุ่มที่มีขนาดใหญ่ พุ่มใบหนาแน่น และการแตกกิ่งก้านไม่สมดุล จะไม่ปกติต่อการขู่กระโชกของลมที่ทำเอากิ่งฉีกขาดหรือต้นโค่นล้มได้ง่าย 7. เหม็นยางอุดรธานีการปลูกในทำเลที่ตั้งเล็ก ในกรณีที่ปรารถนาปลูกยางในทำเลที่ตั้งที่ไม่เหมาะสมสมบางประการ เช่นพท.ที่มีหน้าดินตื้น พท.ที่มีระดับน้ำใต้พิภพสูงและตำแหน่งที่ตั้งลาดชัน จะต้องออกเสียงกลุ่มยางที่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพพท.ที่ไม่สมควรสมนี้ได้ เนื่องด้วยสภาพพท.เหล่านี้จะมีผลต่อการเจริญเจริญเติบโตและผลิตภัณฑ์โดยตรง 8. เหม็นยางอุดรการตอบสนองต่อจำนวนต้นปลูกในแปลงในกรณีที่ปรารถนาปลูกต้นชิดซึ่งมีผลรวมต้นหนาแน่นยิ่งกว่าปกติจะต้องไร้ผลต่อการ เจริญเติบโตเติบใหญ่และผลเก็บเกี่ยวมากนักแต่ถ้ามีมากก็จะต้องหลีกเบี่ยงบ่ายตระ***ลยางที่ไม่ตอบสนองต่อการปลูกต้นชิด 9.เหม็นยางอุดร ท่าเปลือกแห้ง ซึ่งเป็นความผิดปกติทางกายพิทยาของต้นยางที่หลังจากกรีดมีน้ำยางไหลออกมาพางเล็กน้อยหรือไม่ไหลเลย และอาจเกิดกับต้นยางที่ยังไม่ได้เปิดกรีด โดยเกิดจากหลายเหตุผล เช่น ตระ***ล ยาง ระบบกรีด การใช้สารเคมีเร่งน้ำยาง สภาพโอบและสภาพดินที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจเกิดจากต้นเหตุใดสาเหตุเพียงผู้เดียวหรือหลายสาเหตุร่วมกัน เช่น ใช้ระบบกรีดที่มีความถี่สูงกับพันธุ์ยางที่เป็นเปลือกหุ้มแห้งง่าย กลุ่มยางที่ชักจูงให้ปลูก สถาบันค้นคว้ายางกรมวิชาการเกษตร ได้จัดทำคำชักนำประเภทยางแก่ชาวไร่ทุก ๆ 4 ปี โดยใช้ประกาศจากผลงานวิจัยการสังคายนากลุ่มยาง เหตุด้วยพินิตชนิดยางที่ให้ผลิตผลน้ำยางสูงเป็นหลักตั้งแต่ปี 2504 ฯลฯมา แต่เพราะสมัยนี้ไม้ต้นยางพารามีความเอ้ทำนองยิ่งต่อการคืบหน้าอุตสาหกรรมไม้ของรัฐ ทำให้ชาวนาชาวไร่ได้รับผลชดเชยจากผลเก็บเกี่ยวเนื้อไม้เพิ่มขึ้น ดังนั้นคำพินิตพันธุ์ยางปี 2546 สถาบันวิจัยยางจึงได้แปลงคำพินิตจากเดิม โดยแบ่งตระ***ลยางชักนำเป็น 3 วงการ คือ พันธุ์ยางที่ให้พืชผลน้ำยางสูง จำพวกยางที่ให้ผลผลิตน้ำยางและเนื้อไม้สูง และกลุ่มยางที่ให้ผลเก็บเกี่ยวเนื้อไม้สูง เพราะให้เกษตรกรออกเสียงตระ***ลได้ตามจุดมุ่งหมายของการปลูก กลุ่มยางที่พินิตให้ปลูก แบ่งออกเป็น 3 ภาคีตามจุดหมายของการปลูก ดังนี้ สังคม 1 ประเภทยางผลเก็บเกี่ยวน้ำยางสูง เป็นประเภทที่ให้ผลิตกรรมน้ำยางสูงเป็นหลัก การเลือกปลูกตระ***ลยางในแวดวงนี้ ควรมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์น้ำยาง วงการ 2 จำพวกยางผลผลิตน้ำยางและเนื้อไม้สูง เป็นตระ***ลที่ให้ทั้งผลิตภัณฑ์น้ำยางและเนื้อไม้โดยให้ผลิตผลน้ำยางสูงและมีการเจริญเติบโตเจริญดี รูปพรรณต้นตรง ให้ปริมาตรเนื้อไม้ในส่วนลำต้นสูง เหม็นยางอุดร แวดวง 3 ตระ***ลยางพืชผลเนื้อไม้สูง เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตเนื้อไม้สูงเป็นหลัก มีการโตขึ้นเจริญงอกงามดีมาก ลักษณะต้นตรง ให้ปริมาตรเนื้อไม้ในส่วนต้นสูงมาก ผลเก็บเกี่ยวน้ำยางจะอยู่ในลำดับชั้นต่ำกว่าจำพวกยางในภาคีที่ 1 และ 2 สมควรสำหรับเป็นพันธุ์ที่จะปลูกเป็นสวนป่าสำหรับการผลิตเนื้อไม้ เหม็นยางอุดรธานี ชนิดยางในแต่ละภาคีที่ชักชวน จะแบ่งเป็น 2 ชั้น ตามรายละเอียดของข่าวคราว ดังนี้ เหม็นยางอุดร ประเภทยางชั้น 1 แนะนำให้ปลูกโดยไม่เล็กเนื้อที่ปลูก พันธุ์ยางในชั้นนี้ได้ผ่านการลองและเรียน สัณฐานต่าง ๆ วิธีรอบคอบ เหม็นยางอุดร จำพวกยางชั้น 2 สั่งสอนให้ปลูกโดยคับแคบเนื้อที่ปลูก ปลูกได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของเนื้อที่ปลูกยางที่ถือครอง แต่ละชนิดควรปลูกไม่น้อยกว่า 7 ไร่ ชนิดยางชั้นนี้อยู่ในระหว่างการศึกษารูปพรรณบางประการเพิ่มเติม กสิกรที่มีความต้องการจะเลือกตั้งปลูกจำพวกยางชั้นนี้ควรรับคำชักชวนจากสถาบันค้นคว้ายาง

ประกาศอัพเดท

โรคตับจากภาวะไขมันพอกตับ คือภาวะที่มีไขมันอยู่ในเซลล์ตับโดยที่ไม่ได้ดื่มสุรา เซลล์ไขมันจะไม่ก่อให้เกิดการเสียหายกับตับในระยะแรก แต่มีผู้ป่วยบางส่วน ที่ไขมันทำให้มีอาการตับอักเสบ จนในที่สุดก็จะเป็นตับแข็ง

(ลงโฆษณาฟรี ลำปาง) - เสริมสวย สุขภาพ ? ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 19 มี.ค. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 17 ครั้ง

สมัครกิฟฟารีน รับตัวแทนจำหน่ายไม่ต้องลงทุน ไม่ต้องสต๊อกสินค้า นำออเดอร์ไปซื้อสินค้าที่ศูนย์กิฟฟารีนใกล้บ้านได้เลย มีโปรโมชั่นกิฟฟารีนช่วยขายตลอดทั้งปี ฟรี!! สอนการตลาดออนไลน์แบบไม่มีกั๊ก

(ลงโฆษณาฟรี ลำปาง) - เสริมสวย สุขภาพ ? ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 9 มี.ค. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 17 ครั้ง

GoodThaiSim ศูนย์รวมซิม เบอร์มงคล เลขมงคล เบอร์สวย เบอร์รับโชค เบอร์โทรศัพท์มงคล เชื่อถือได้ 100%

(ลงโฆษณาฟรี สุรินทร์) - มือถือ อุปกรณ์สื่อสาร ? ซิมการ์ด เบอร์สวย 26 ส.ค. 2558

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 297 ครั้ง

เอสทีเรสซิเด้น บริการให้เช่าห้องพักรายเดือนย่านลาดพร้าว ในซอยลาดพร้าว 114

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - อสังหาริมทรัพย์ ? ห้องพัก 19 เม.ย. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 66 ครั้ง

ขายบ้านที่ไหนดี

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - อสังหาริมทรัพย์ ? บ้านเดี่ยว 7 เม.ย. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 13 ครั้ง

เป็นเจ้าของทรัพย์ มีเรื่องจำเป็น ต้องการ ขายบ้านด่วน !!

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - อสังหาริมทรัพย์ ? บ้านเดี่ยว 5 พ.ค. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 4 ครั้ง

ผลิตตู้ใส่พระ, ตู้ใส่ของมงคล, ตู้จัดแสดงสินค้า,ที่วางเจดีย์พระธาตุ, ครอบพระหน้ารถ, ตู้พระพุทธรูป, ตู้พระติดไฟ, ตู้ใส่ดอกไม้, กล่องโมเดล,ตู้กระจกครอบองค์พระ,ตู้พระเครื่อง,ตู้ใส่เครื่องประดับ คุณสมคิด 0809842756

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - เฟอร์นิเจอร์ ? เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่ง 20 พ.ค. 2562

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

จำหน่ายเกียร์ออโต้ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ สนใจติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 0935452699 เฮียโหงว

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - รถ ยานพาหนะ ? อะไหล่ 1 ส.ค. 2558

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 38 ครั้ง

ขายเครื่อง TOYOTA AVANZA 1300 CC สามารถเอาช๊อดบล็อกไปใส่ กับ TOYOTA AVANZA 1300 CC ได้

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - รถ ยานพาหนะ ? อะไหล่ 1 ส.ค. 2558

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 65 ครั้ง

ขายปั๊ม ABS HYBRID ราคาถูก ของใหม่พร้อมติดตั้ง สนใจ 0835699954 เฮียโหงว

(ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - รถ ยานพาหนะ ? อะไหล่ 1 ส.ค. 2558

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 33 ครั้ง

ราคา 5,000 บาท

  • ผู้ลงประกาศ : ราคาน้ำยาง
  • ความต้องการ : แนะนำ
  • สภาพสินค้า : สินค้าใหม่
  • วันที่ลงประกาศ : 13 พ.ค. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 13 พ.ค. 2560 17:24:01 น.
  • ที่อยู่ : ใต้ฟ้าบนดิน
  • จังหวัด : ลงโฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0923345567
  • Email : sritran@gmail.com